NASZE STRONY:

JESTEŚMY RUCHEM PAPIESKIM!

Nasza działalność apostolska ściśle związana z zaleceniami Soboru Watykańskiego. Założycielem Ruchu jest Jan Paweł II, który pozostaje inspiratorem i orędownikiem naszych działań. Cała inicjatywa utworzenia Ruchu Apostolstwa Młodzieży wychodzi z potrzeby troski o tych, którzy stoją w wielkich drzwiach Kościoła. Realizując ten zamysł Jana Pawła II, budujemy Jego żywy pomnik.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność RAM­u to działalność apostolska ściśle związana z zaleceniami Soboru Watykańskiego II zawartą w dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. To właśnie ten dekret jest najbardziej wyraźnym wskazaniem jaką rolę mają świeccy w Kościele, a szczególnie młodzi. Od początku istnienia Grup Apostolskich myślano o tym by świeckim uświadomić ich nieprzecenioną rolę w Kościele. Ks. Antoni Sołtysik wielokrotnie wskazywał że podstawowym zadaniem GA jest uświadamianie młodym zadań jakie wypływają z przyjętych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Sakrament Chrztu i Bierzmowania jest wyzwaniem i zadaniem by młody człowiek nie pozostawał bierny ale żywo angażował się w apostolstwo młodych wśród młodych. Charyzmatem RAM­u jest przede wszystkim dzielenie się świadomością przynależności do wspólnoty założonej przez Jezusa Chrystusa i dzielenie się radością z bycia chrześcijaninem z rówieśnikami do których najlepiej trafić może drugi rówieśnik. I tak rozpoczęto organizowanie rekolekcji apostolskich oraz grup parafialnych. Rekolekcje miały swój program oparty przede wszystkim na analizie i przeżywaniu sakramentalnej obecności Boga w życiu człowieka. Także rekolekcje profilowane i tematyczne miały za zadanie młodzież nie związaną bardzo blisko z Kościołem zapalić do apostolstwa. I do dziś jest to główne zadanie i posłannictwo członków Papieskiego Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Budujemy żywy pomnik św. Jana Pawła II zapewne najbliższy Jego sercu. Od początku istnienia wspólnot RAM­u bardzo ważnym jest także przekazywanie wartości patriotycznych.

#SŁOWO BOŻE

#SAKRAMENTY

#PATRIOTYZM

#WSPÓLNOTA

.


PROMUJEMY WARTOŚCI

#patriotyzm

Nasz Ruch troszczy się również o patriotyczne wychowanie młodzieży. Na każdych rekolekcjach organizowany jest wieczorek patriotyczny. Najczęściej jest to konkurs, quiz lub teleturniej w trakcie którego uczestnicy wykazują się swoją wiedzą, z zakresu historii Polski. Dzięki wzajemnej rywalizacji można dowiedzieć się kilku faktów o których do tej pory nie słyszeliśmy. Zwykle zabawa przerywana jest śpiewem pieśni patriotycznych. Świadectwem życia pokazujemy młodym ludziom jak być patriotą dzisiaj oraz że warto nim być, ponieważ od każdego z nas zależy przyszły los Polski i Polaków.

#Słowo Boże

Każdego dnia karmimy się Słowem Bożym, które przychodzi do nas w liturgii, jak i w ciągu dnia. W czasie rekolekcji rozpowszechniamy modlitwę Psalmami tzw. modlitwę brewiarzową. W czasie pracy w grupach nigdy nie brakuje czasu na wspólne czytanie i dzielenie się Słowem Bożym. Nie raz to, co najbardziej nas dotknęło uwieczniamy na plakatach, planszach.

#Sakramenty

W czasie naszych rekolekcji każdego dnia towarzyszy nam Eucharystia.
Dodatkowo w trakcie każdego turnusu można skorzystać z innych sakramentów świętych. Naszą wspólnotę budujemy w oparciu o trzy filary #Słowo #Sakramenty #Wspólnota.

#wspólnota

Ciężko jest być samotnym. Mając świadomość, że Jezus ewangelizował we wspólnocie, w czasie rekolekcji wspólnie budujemy nowe relacje, które niejednokrotnie trwają przez całe życie. Całość opieramy na fundamencie Chrystusa. Dzięki wspólnocie urzeczywistniamy Królestwo Boże!

HYMN

Autorem tekstu hymnu RAM jest ksiądz Jan Mazurek, diecezjalny moderator Ruchu w Diecezji Przemyskiej. Muzykę do hymny skomponował ksiądz Ryszard Szykuła.

My, przez Pana powołani

 • 1. My, przez Pana powołani,
 • i przez Niego dziś posłani.
 • Chcemy służyć Kościołowi,
 • światu Polsce, Narodowi (2x).
 • 2. Janie Pawle, nasz Patronie,
 • wspieraj nas przy Bożym tronie.
 • Byśmy nigdy nie zbłądzili
 • drogą prawdy wciąż kroczyli (2x).
 • 3. W apostolskim naszym trudzie,
 • trwać pragniemy – młodzi ludzie.
 • Świat przez miłość odnowimy,
 • mocni wiarą zwyciężymy (2x).

REKOLEKCJE

W ramach naszej działalności prowadzimy tygodniowe rekolekcje, w ramach których oprócz Eucharystii, adoracji proponujemy sport, zajęcia plastyczne, pogodne wieczorki, wycieczki i niezliczoną ilość innych atrakcji. Szczegóły o poszczególnych turunusach można znaleźć na stronach poszczególnych RAMów. Różnorodne profile rekolekcji świetnie wpasują się w różne oczekiwania.


MODERATOR naszego ruchu

Ksiądz Kanonik Paweł Kubani- Ogólnopolski Moderator Ruchu

Człowiek o wielkim sercu, wieloletni Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Zawsze całym sobą zaangażowany w troskę o los młodego człowieka. Kapłan o niesamowitej pamięci do każdego napotkanego człowieka, którego zawsze pamięta z imienia. Patriota, gorliwy słuchacz każdego, kogo Bóg postawił na Jego drodze.
W czasach jego działalności w Grupach Apostolskich powstały nowe formy zaangażowania ruchu. Zreformował rekolekcje, wprowadził Studium Teatralne. Jako gorliwy czciciel Jana Pawła II, zatroszczył się o wprowadzenie Świętego Papieża do grona patronów Ruchu.

Ksiądz Paweł Kubani

Ogólnopolski Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży
Diecezjalny Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży-Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Jan Mazurek

Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Przemyskiej

Ksiądz Przemysław Jamro

Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

JESTEŚMY NA FACEBOOKU

Na bieżąco możesz śledzić nowości w naszym ruchu poprzez naszą stronę na facebooku. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia strony RAMu najbliższej Ci diecezji. Dzięki temu zawsze będziesz poinformowany o wydarzeniach, w których możesz wziąć udział.

ZOBACZ

Ruch Apostolstwa Młodzieży w poszczególnych diecezjach

 • RAM Archidiecezji Krakowskiej

  Natomiast opiekunem Grup Apostolskich był do 2001r. ks. Antoni Sołtysik, który jednocześnie sprawował pieczę nad Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w naszej Archidiecezji. W 2001r. nowym Moderatorem Grup Apostolskich został mianowany ks. Paweł Kubani. Człowiek z sercem na dłoni, szybko zyskał zaufanie młodych ludzi, dla których też poświęcił się bez reszty. Doprowadził – zgodnie z duchem czasu i obecnymi potrzebami młodych – do wielu reform wieloletnich działań Duszpasterstwa, m.in. rekolekcji, Dni Skupienia. Powstały też nowe formy apostolskie – np.Forum Młodych, zmieniono schemat Pielgrzymki do Św. Jadwigi, Studium Teatralne, a nade wszystko pod przewodnictwem ks. Pawła młodzi tłumnie ruszyli na pielgrzymki po całym świecie. Gdy ks. Paweł Kubani został proboszczem parafii św. Krzyża w Krakowie, do ekipy pracowników Duszpasterstwa Młodzieży dołączył ks. Grzegorz Feluś. Wiele z działań duszpasterskich urosło do rangi tradycji w naszej Archidiecezji. Szczególnie doroczna pielgrzymka Grupa Apostolskich do Św. Królowej Jadwigi na Wawel, później połączona z błogosławieństwem animatorów. Podobne znaczenie ma Opłatek u ks. Kardynała, który początkowo odbywał się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a później ze względu na coraz liczniejszy udział młodych - w Bazylice Ojców Franciszkanów.

  RAM Diecezji Przemyskiej

  W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne…), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one w Ustrzykach Górnych, Dąbrówce k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej i w Kolonii Polskiej. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, który wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u. Staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny „BARKA” w Myczkowie, który był użytkowany przez RAM w latach 1991-2007 oraz dom „ARKA” w Kolonii Polskiej użytkowany przez RAM w latach 1996-2005. Obecnie RAM korzysta z Domu w Ustrzykach Górnych i Domu Rekolekcyjnego „NADZIEJA” w Wybrzeżu k. Dubiecka. Przez cały czas Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek, w latach 1999-2003 moderatorką RAMu była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek, a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba. W roku 2010 w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla. W roku 2011 odbył się I Archidiecezjalny Kongres RAM Archidiecezji Przemyskiej. Szczególną radością dla RAMu była beatyfikacja założyciela Ruchu Papieża Jana Pawła II 1 maja 2011 roku oraz kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. Od 2012 roku zastępcą moderatora RAM jest ks. Krzysztof Żyła.

  RAM Diecezji Rzeszowskiej

  Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej rozpoczął swą działalność wraz z powstaniem tej Diecezji w 1992 r. Do 1995 r. RAM-em zajmowali się ks. Krzysztof Gołąbek i ks. Paweł Tomoń. W 1996 roku odpowiedzialnym za RAM w diecezji rzeszowskiej został ks. Artur Progorowicz. Duży wkład w rozwój RAM-u miało kilku animatorów pozostałych na terenie diecezji (Tomasz, Januszewski, Joanna Januszewska, Jacek Januszewski, Anastazja Antosz, Grzegorz Iskra, Barbara Iskra, Barbara Całka, Marek Jaworski). To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu organizowane były kolejne turnusy wakacyjne. Kolejnymi odpowiedzialnymi za Ruch Apostolstwa Młodzieży byli: - w latach 2003-2009 – ks. Paweł Kopeć - w latach 2009-2015 – ks. Damian Bolka - od 2015 – ks. Przemysław Jamro Wakacyjne turnusy RAM-u Diecezji rzeszowskiej przybierają różne formy wypoczynku: obozy pod namiotami, obozy wędrowne i stacjonarne. W ciągu roku Wspólnota RAM-u gromadzi się na comiesięcznej formacji (obecnie w Domu Diecezjalnym „Tabor” w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 25)

 • Is there hope for the SEO profession?

  Post by Lawrence R. Smith

  Donec nulla justo, pharetra in nulla in, lacinia pulvinar nunc. Nunc rutrum nisi vel nibh cursus, nec vestibulum orci feugiat. Nunc in luctus lacus. Integer eget dui nisi. Integer mauris lacus.

  Read more

  Is there hope for the SEO profession?

  Post by Esperanza A. Johnson

  Donec nulla justo, pharetra in nulla in, lacinia pulvinar nunc. Nunc rutrum nisi vel nibh cursus, nec vestibulum orci feugiat. Nunc in luctus lacus. Integer eget dui nisi. Integer mauris lacus.

  Read more

  Is there hope for the SEO profession?

  Post by Heather R. Williams

  Donec nulla justo, pharetra in nulla in, lacinia pulvinar nunc. Nunc rutrum nisi vel nibh cursus, nec vestibulum orci feugiat. Nunc in luctus lacus. Integer eget dui nisi. Integer mauris lacus.

  Read more